top of page

EGZAMINY „SEP”

EGZAMINY ENERGETYCZNE ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU GRUP 1/2/3 EKSPLOATACJA I DOZÓR REALIZUJEMY ON-LINE ORAZ STACJONARNIE


Egzaminy energetyczne przeprowadzone przez Państwową Komisję Energetyczną , zakresu grup 1/2/3 eksploatacja i dozór.

Szkolenie dla osób chcących zajmować się lub zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, instalacje i sieci.

Home: Witaj
elektryk
kocioł grzewczy
Palnik gazowy

EGZAMINY I KURSY ELEKTRYCZNE - G1

Uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowych, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.


Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

EGZAMINY I KURSY ENERGETYCZNE - G2

Uprawnienia energetyczne przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

EGZAMINY I KURSY GAZOWE - G3

Uprawnienia gazowe przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uprawnieniach SEP.

Home: Kursy i programy

KONTAKT

al. Korfantego 141, Katowice 40-154

668 245 286

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Home: Kontakt
bottom of page